iTag č. 11 Slavnosti svobody za OC Plzeň Plaza

OC Plzeň Plaza – prostor za řekou

V tradiční lokalitě bude v roce 2017 poprvé situován velký tábor věnovaný 16. obrněné divizi U.S. Army, přichystány budou dynamické a komentované ukázky výstroje a výzbroje americké obrněné pěchoty. Součástí kempu bude fungující polní kuchyně s dobovým vybavením, polní dílny a prezentace dobových vojenských ubikací, bude zde zřízena akustická střelnice, kde budou probíhat ukázky střeleb ze všech pěchotních zbraní.

Samostatná část kempu bude představovat stanový historický tábor Československé samostatné brněné brigády a Královského letectva (RAF)

Kemp zajišťuje klub 16. obrněné divize, KVH 26th Infantry Division U.S. Army a Army Club The Czech regiment.

Program Slavností svobody Plzeň