iTag č. 11 Slavnosti svobody za OC Plzeň Plaza

OC Plzeň Plaza – prostor za řekou

V této tradiční lokalitě je situován velký tábor věnovaný 16. obrněné divizi U.S. Army. Přichystány jsou dynamické a komentované ukázky výstroje a výzbroje americké obrněné pěchoty. Součástí kempu je fungující polní kuchyně s dobovým vybavením, polní dílny a prezentace dobových vojenských ubikací. Je zde zřízena akustická střelnice s ukázkami střeleb ze všech pěchotních zbraní.

Samostatná část kempu představuje tábor Československé samostatné obrněné brigády a Královského letectva (RAF).

Kemp zajišťuje klub 16. obrněné divize, KVH 26th Infantry Division U.S. Army a Army Club The Czech regiment.

Program Slavností svobody Plzeň