Plzeň I.

Putování „Po stopách osvobození – Plzeň I“ představuje 9 cílů, které jsou spojené s památnými místy osvobozování města Plzně americkou armádou v roce 1945. Na zbývajících třech místech najdou návštěvníci informace o programu Slavností svobody v dané lokalitě (nám. Republiky, Proluka, park za OC Plzeň Plaza).

Při návštěvě jednotlivých cílů se seznámíte se zajímavými osudy a událostmi, která vítězství ve druhé světové válce na území města Plzně a v blízkém okolí doprovázela.

U cílů jsou připraveny podrobné informace – štítky iTag. Informace jsou dostupné přes mobilní telefony s technologií NFC nebo snímači QR kódů. Podmínkou přístupu k online podrobným informacím je mobilní připojení k internetu.

větší mapa

iTag č. 1 Patton Memorial Pilsen, Pobřežní ulice
iTag č. 2 památník 16. obrněné divizi a čs. vojákům bojujícím na západní frontě, Husova ulice
iTag č. 3. Památník Díky, Ameriko!, Americká třída
iTag č. 4. Památník 2. pěší divize, Chodské náměstí
iTag č. 5. Pomník Obětem 2. světové války a padlým čs. a spojeneckým letcům, nám. Míru
iTag č. 6. Americký tank Sherman, Zoo Plzeň
iTag č. 7 Pamětní deska pilotům, Plzeň – Doubravka
iTag č. 8 Památník padlým americkým letcům a křimickým občanům, Plzeň – Křimice
iTag č. 9. Pomník americkým letcům, Plzeň – Litice
iTag č. 10 Program Slavností svobody v Proluce a v Křižíkových sadech
iTag. č. 11. Program Slavností svobody v parku za OC Plzeň Plaza
iTag. č. 12. Program Slavností svobody na náměstí Republiky