iTag č. 11 Koloveč, Fronta se k nám blíží

S blížícím se koncem 2. světové války na západě Čech se obce na Domažlicku staly svědky mnoha událostí, které často ovlivňovaly běh regionálních dějin. Již od února 1945 se nad Kolovčí začali objevovat hloubkoví letci, kteří nakonec s postupující frontou zcela ovládli vzdušný prostor nad Českým lesem a Šumavou.

Den po zahájení „Velkého finále“, jak bývá někdy 5. květen 1945 v oblasti českého západu nazýván, se dočkali svobody i Kolovečtí. Od Domažlic a Kdyně vyrazily severním směrem na Plzeň a Přeštice bojové formace americké 2. pěší divize. 6. květen 1945 a příjezd slavných „Indianhead“ s definitivní platností přinesl zdejšímu lidu svobodu. Památka na muže genmjr. Robertsona neměla být nikdy zapomenuta. Stačily však necelé tři roky a vše bylo jinak. Oficiální režim se k někdejším americkým spojencům neznal a nenávist k němu hnal do krajností. Soudní a vděční lidé však na hochy nesoucí na ramenou znak „Indiána“ nezapomněli. Jejich příchod do Kolovče připomíná pomník na paměť osvobození umístěný uprostřed obce.

GPS 49°29’15.448″N,13°6’31.352″E – Pomník na paměť osvobození Kolovče armádou USA 6. 5. 1945

Pomník osvobození Kolovče je umístěn u křižovatky naproti domu čp. 41

Pomník osvobození Kolovče armádou USA 6. 5. 1945