iTag č. 1 Domažlice, Pamětní deska osvobození Domažlic a Chodského kraje americkou armádou 5. 5. 1945

Jedním z hlavních cílů amerických ozbrojených sil ve válce o český západ byly Domažlice, malebné pohraniční město pyšnící se bohatou historií a množstvím památek, kterým dominuje vysoká městská věž, která je stejně jako legendární věž v italské Pizze vykloněná ze svislé osy. Byla to bezpochyby také domažlická věž, která napomáhala Američanům při orientaci v terénu.

Slavný čas pro Domažlice, kdy do města konečně po dlouhých šesti letech nacistického teroru vstoupila noha osvoboditele, nadešel 5. května 1945. Královské město založené v nehlubokém údolí potoka Zubřiny. Po staletí sehrávalo důležitou roli v dějinách českého národa jako pohraniční město, jehož úkolem bylo bránit zemské hranice. Z lesnatého pásma Českého lesa, který v této části České republiky dodnes tvoří přirozenou zemskou hranici, bylo již na sklonku dubna 1945 slyšet střelba.

Již v posledních dubnových dnech „čtyřicátého pátého“ to ve městě vřelo. Sobotě 5. května 1945 předcházely dramatické chvíle plné strachu i obětí. „Americké vojsko se hnulo ze svých pozic ve Všerubském průsmyku a postupovalo jedním proudem ke Kdyni, druhým ke Klatovům a třetím se blížilo k Domažlicům. O poledních hodinách vstoupili do domažlických ulic muži z 38. pěšího pluku 2. pěší divize pod velením kapitána Freda Hirrese a poručíka Roberta Gilberta.

Muži od „Druhé pěší“ v následujících dnech po osvobození doslova ovládli mysl všech Domažličanů. Dodnes je v očích pamětníků znak „Indianhead“ symbolem svobody, odvahy i pomoci. Připomínkou slavného 5. května 1945 v Domažlicích je pamětní deska, dnes osazená na jednom z pilířů loubí radnice stojící na náměstí Míru. Opětovně na toto místo byla osazena jen několik měsíců od pádu komunismu v listopadu 1989.

GPS 49°26’24.766″N,12°55’48.420″E Pamětní deska osvobození Domažlic a Chodského kraje americkou armádou 5. V. 1945

Oslavy osvobození města Domažlic a Chodského kraje v roce 2010.

Američtí vojáci v bojových uniformách s děvčaty v chodských krojích.