D-Day – V-Day

O projektu

Název projektu symbolizuje cestu spojenců ode dne „D“ (D-Day = vylodění v Normandii 6. června 1944) do dne „V“ (V-Day= den vítězství 6. května 1945). Základní myšlenkou projektu iniciovaného v roce 2009 městem Plzeň ve spolupráci s Patton Memorial Pilsen bylo nejen symbolické propojení začátku a konce cesty spojeneckých vojsk při osvobozování evropského kontinentu na konci II. světové války, ale především propojení oslav 65. výročí vylodění v Normandii v červnu roku 2009 a Slavností svobody v Plzni v roce 2010.

Postupem času se tento mezinárodní projekt vyvinul ve spolupráci a výměnu zkušeností turistických institucí v Normandii a v Plzni, a poskytuje vzájemnou inspiraci a dává nový rozměr využití turistického potenciálu, nabízí možnost rozšířit si znalosti o historických faktech, sledovat osudy vojáků i civilních obyvatel.

Spolupráce military klubů

V rámci projektu se prohloubila spolupráce mezi českými a zahraničními kluby vojenské historie. Čeští fandové vojenské historie se pravidelně účastní oslav vylodění spojeneckých vojsk v Normandii, účast zahraničních klubů obohacuje program plzeňských Slavností svobody.

Výměna exponátů mezi muzei

  • V Patton Memorial Pilsen  v roce 2010 představily část svých expozic muzea z Lucemburska.
  • Během Slavností svobody 2010 se na plzeňském náměstí Republiky objevily tanky, které osvobozovaly Evropu v roce 1945.
    Muzeum Patton Memorial Pilsen dostalo k 65. výročí osvobození symbolický patník z Normandie.

Do projektu se zatím nejaktivněji zapojila muzea z lucemburského DiekirchuEttelbrücku.

Normandie  
 Ste Mére Eglise  Communauté de Communes 6 rue Eisenhower
 Caen  Musée du Débarquement Utah Beach
   Le Mémorial de Caen – Esplanade Général
   Normandie Mémoire Association
 Arromanches  Musée du Débarquement
  Arromanches 360
Ranville Memorial Pegasus
Ardeny  
Musée national d´histoire militaire  
General Patton Memorial Museum  
Ville d´Ettelbruck  


V rámci projektu vzniklo rovněž několik publikací, které lze zakoupit v
Turistickém informačním centru na náměstí Republiky v Plzni

kniha 500 hodin k vítězství
Unikátní knihu vydalo město Plzeň u příležitosti 66. výročí osvobození města americkou armádou. Přináší osobní zážitky, vzpomínky a svědectví pamětníků zasazené do historických událostí. Velká část knihy je věnována osvobození západních Čech. Kniha vyšla v nakladatelství Svět křídel.
kniha Vzpomínky belgických veteránů
Knihu vydalo město Plzeň v roce 2009. Belgičtí vojáci zde popisují své životní příběhy včetně jejich služby u 17. střeleckého praporu, který byl součástí 2. pěší divize americké armády.
DVD From D-Day to V-Day
Na konci roku 2010 vydalo město Plzeň interaktivní DVD s kalendáriem postupu americké armády při osvobozování Evropy. Den po dni jsou zde zachyceny postupy vojenských jednotek, doplněné fotografiemi a mapami. Dále zde najdete příběhy amerických veteránů i informace o jednotlivých jednotkách.