Projekty

Seznam projektů, na kterých se podílíme.

 

Formulář registrace Convoy of liberty 2017

 

Slavnosti svobody Plzeň

Město Plzeň se díky jedné z nejvýznamnějších historických událostí minulého století, konci II. světové války, která zásadně ovlivnila další osudy obyvatel Evropy, ocitlo v ojedinělé pozici. Jako jedno z měst osvobozených v květnu 1945 je posledním skutečným i symbolickým místem, kde skončila cesta spojeneckých vojsk evropským kontinentem. Městem, které symbolicky spojuje Francii, Lucembursko, Belgii a Českou republiku.

Od roku 1990 se v Plzni v měsíci květnu každoročně pořádají oslavy nazvané Slavnosti svobody. Z celého světa přijíždějí lidé, aby společně s obyvateli města, americkými veterány a jejich rodinnými příslušníky oslavili osvobození města. Právě účast veteránů, jejichž každoroční návštěvy bývají plné mnoha emocí, byla donedávna základem připravovaného programu. S postupujícím časem, který plyne od konce války, veteránů postupně ubývá. Zůstala již jen hrstka těch, kterým ještě slouží zdraví a dokáží i přes svůj pokročilý věk absolvovat náročnou cestu do České republiky. Proto se město Plzeň snaží posunout oslavy osvobození do další roviny, která by zajistila kontinuitu Slavností svobody, zachování tradice a především památky na zásadní momenty naší historie.

Program Slavností svobody je rozdělený do několika částí. Jedná se o pravidelně se opakující akce, např. vzpomínkové akty u památníků II. světové války nebo besedu s veterány. Druhou částí jsou dílčí projekty jednotlivých klubů vojenské historie, které se snaží každoročně nabídnout nová, zajímavá, pojetí historie spojená s prezentací dobové vojenské techniky, zbraní, vojenských činností. Některé z těchto projektů přesahují hranice jednotlivých ročníků, kontinuálně pokračují. Každý rok chceme do programu oslav vnést atraktivní novinky, které přilákají nové návštěvníky a nabídnou program pro celou rodinu.