Slavnosti svobody Plzeň 2019

Termín oslav pro rok 2019: 3. – 6. května 2019. Bližší informace budou sděleny v prvním čtvrtletí 2019.