Slavnosti svobody Plzeň 2018

Termín oslav pro rok 2018: 3. – 6. května 2018. Bližší informace budou sděleny v prvním čtvrtletí 2018.