Program

Je připraven program Slavností svobody, kterými si Plzeň ve dnech 5. – 8. května 2017 připomene 72. výročí konce II. světové války a osvobození Plzně americkou armádou.

Hlavní program
Doprovodný program