Partneři

Spolu s městem Plzní se na přípravě Slavností svobody pravidelně podílí především členové klubů vojenské historie. Spolu s jejich zahraničními kolegy aktivně připravují několikadenní program ve vojenských táborech. Svým zájmem o vojenskou historii a techniku šíří informace o Slavnostech svobody do celého světa.

Na programu Slavností svobody se podílí rovněž Patton Memorial Pilsen, Armáda České republiky, Classic Trainers Líně  a další instituce.

Dalšími partnery jsou Policie České republiky a Městská policie Plzeň, kteří pomáhají koordinovat veškerá dopravní a bezpečnostní opatření.

Plzenští skauti doprovázejí válečné veterány a drží stráž u pietních aktů.