Slavnosti svobody 2015

Pietní akt u Díky, Ameriko!