Slavnosti svobody 2015

Nálet na koterovské nádraží - historická rekonstrukce. D+334: Z Normandie do Plzně - pocta veteránům. Beseda s veterány.