Zemřel Arthur Otto, příslušník belgického 17. střeleckého pluku

Přidal:

Arthur Otto zemřel ve středu 9. května ve věku 95 let.
Do nové belgické armády vstoupil Arthur Otto v listopadu 1944. Jednotka 17. střeleckého praporu byla přidružena k 1. divizi americké armády, na konci války potom patřila k 3. divizi americké armády.
Při tažení po Německu zažil několik silných okamžiků, například překonání Rýna v tanku po pontonovém mostě. Rád vzpomínal na přijetí, jakého se vojákům dostalo v Československu od obyvatel osvobozených vesnic a měst.
Arthur Otto se narodil 16. února 1923 v Ochain-Clavier, Provincii Liège, kde do 12 let navštěvoval místní školu. Ve 12 letech odešel na internát, kde dokončil svoje základní vzdělání orientované na humanitní vědy. V tomto zaměření pokračoval i na střední škole, ale vyhlášení války v roce 1940 přerušilo jeho studia. K nim se vrátil po válce. Dva roky strávil na univerzitě, poté pokračoval ve vojenské kariéře jako důstojník v srdci toho, co se později stalo Brigádou Para-Commando.
„Oslavy osvobození, které se v Plzni konají, v nás probouzejí staré vzpomínky, které nelze vymazat. Umožňují setkání spojenců, jsou příležitostí ke sbližování veteránů s nejmladšími generacemi, aby i ony měly na paměti všechny těžkosti a oběti položené za jejich svobodu,“ uvedl Arthur Otto ve svých vzpomínkách.
Na Slavnosti svobody přijel poprvé v roce 2000 a pravidelně se sem vracel do roku 2009. Naposledy Plzeň navštívil v roce 2014.

Rozhovor s Arthurem Otto:

0