Vzpomínkovým aktem u památníku Díky, Ameriko! vyvrocholily Slavnosti svobody

Přidal:

Hlavního vzpomínkového aktu u památníku Díky, Ameriko!, který se stal vyvrcholením letošních oslav osvobození Plzně americkou armádou, se zúčastnili představitelé města, kraje a státu v čele s předsedou Senátu Parlamentu České republiky Jaroslavem Kuberou a místopředsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Petrem Fialou. Pozvání přijali i velvyslanci Spojených států amerických v České republice J. E. Stephen B. King a Belgického království J. E. Grégoire Vardakise. Zvláštního přivítání se dostalo zástupcům 3. armády generála G. S. Pattona ze Spojených států amerických a z Belgického království, kteří v roce 1945 osvobodili Plzeň.

Vzpomínkový akt začal přesně v 16 hodin, kdy u hrobu generála G. S. Pattona na vojenském hřbitově Hamm v Lucemburském velkovévodství položil květiny velvyslanec České republiky v Lucemburku J. E. Petr Kubernát společně s velvyslancem USA v Lucembursku J. E. J. R. Evansem.

Úvodní proslov patřil primátorovi města Plzně Martinu Baxovi: „Město Plzeň jako jediné velké české město bylo v roce 1945 osvobozeno americkou armádou. A od nezapomenutelného roku 1990 slaví za velkého zájmu a nadšení Plzeňanů každým rokem toto výročí osvobození. Jsou to skutečné slavnosti, jsou to „Slavnosti svobody“, kdy s dojetím a úctou vítáme ty, kteří na svých bedrech a za cenu svých vlastních životů přinesli Plzni svobodu.
Je obdivuhodné, že ani po 40 letech komunistické lži, že naše město osvobodila Rudá armáda v amerických uniformách, nebo se o americké armádě a jejím příchodu do Plzně nesmělo veřejně ani mluvit, Plzeňané na své skutečné osvoboditele nezapomněli a nezapomínají.
Jako mnohokráte v historii se ukázalo, že lež nikdy nezvítězí. Letos oslavíme 30 let života ve svobodném a demokratickém státě. Získali jsme jej i díky všem těm, kteří v listopadu 1989 řekli NE prolhanému komunistickému režimu. Díky tomu jsme mohli v roce 1990 poprvé po dlouhých desetiletích svobodně vyslovit i zde v Plzni své poděkování. A po bezmála třiceti letech můžeme dnes znovu svobodně a s radostí pravdivě opakovat: Díky, Ameriko. Nikdy nezapomeneme!“

Za válečné veterány promluvil Earl Ingram, šestadevadesátiletý příslušník 2. pěší divize. „Budete učit své děti, vnuky a pravnuky, že svobodu musíte denně chránit a bránit, nesmíte polevit ani jeden jediný den, protože na světě jsou zlí lidé, kteří se chopí vašich životů. Vracíme se po 74 letech a znovu nás to nabíjí energií, když vidíme, jak můžete žít ve svobodě a volnosti, kterou jste si dříve po dlouhou dobu nemohli užívat. To je naše odměna,“ řekl Plzeňanům Earl Ingram. „Ani v temných dobách od roku 1948 do listopadu 1989 jsme ve vás neztratili víru, protože jsme věděli, že lidé, které jsme tady potkali, vaši rodiče, prarodiče, praprarodiče, vyznávají stejné hodnoty, jaké vyznáváme my – demokracii, svobodu, volnost,“ dodal.

Velvyslanec USA Stephen King zdůrazňoval důležitost spojenectví v rámci NATO. „Musíme i nadále spolupracovat a budovat společnou obranu proti nejrůznějším predátorům, jejichž cílem je rozkolísat náš mír,“ prohlásil.

0