Výstava připomene roli 16. obrněné divize v Plzni

Přidal:

Výstava s názvem Muži generála Pierce, která je součástí hlavního programu Slavností svobody, připomene 16. obrněnou divizi, jednu z nejmladších druhoválečných amerických divizí. Před 75 lety v červenci 1943 byla tato jednotka založena v Camp Chaffee v Arkansasu. V únoru 1945 se vylodila v přístavu Le Havre, aby se zapojila do bojů v západní Evropě proti nacistickému Německu.
Expozice se na 21 výstavních panelech ve Smetanových sadech bude věnovat období konce války v Plzni, povstání proti okupantům 5. května 1945, bojům amerických jednotek v českém pohraničním hvozdu a postupu amerických divizí do nitra Čech počínaje 5. květnem 1945. „Samozřejmě se zaměříme na příjezd americké 16. obrněné divize do Plzně 6. května 1945, boje v ulicích města a zmíníme nastolení míru nebo přechod z válečného na mírový stav,“ doplňuje jeden z kurátorů výstavy Ivan Rollinger z muzea Patton Memorial Pilsen.
Na panelech se objeví rovněž váleční veteráni 16. obrněné divize, kteří od 90. let 20. století až dosud Plzeň v rámci Slavností svobody navštívili.
Ve stručnosti bude pozornost věnována také americké 97. pěší divizi. Letos si připomíná 100 let od svého vzniku a 75 let od aktivace v únoru 1943 v texaském výcvikovém centru Camp Swift. „Tato jednotka bojovala na území předmnichovských Čech již po 20. dubnu 1945 a 6. května ráno otevřela cestu na Plzeň právě mužům generála Pierce od ´šestnácté obrněné´,“ upozorňuje Rollinger.
V říjnu 1945 byla 16. obrněná divize demobilizována. Na svém kontě měla jedinou kampaň a tři dny se záznamy o bojích. „Pro Plzeňany to ale byli právě muži generála Pierce, kdo je osvobodil a přinesl jim toužebně očekávaný mír. Přestože divize byla v bojích pouze několik desítek hodin, ztratila 5 příslušníků. Další 28 jich utrpělo zranění,“ poznamenává Ivan Rollinger.
Vernisáž výstavy připravené muzeem Patton Memorial Pilsen v čele s kurátory Milanem Jíšou a Ivanem Rollingerem a za odborné spolupráce Karla Fouda, se uskuteční ve čtvrtek 3. května od 14 hodin.

autor: E. Balley

0