V Husově ulici uctili památku příslušníků 16. obrněné divize a československých vojáků bojujících na západní frontě

Přidal:

Při pátečním vzpomínkovém aktu v Husově ulici u památníku 16. obrněné divize promluvil jediný zástupce této divize George Thompson: „ Válečné úsilí je vždy úsilím týmu, ať už je to divize nebo rota.“ Poděkoval také za stavbu památníku, který připomíná statečnost amerických vojáků padlých ve 2. světové válce, a na závěr uvedl, že má v úmyslu přijet opět příští rok. „To mi bude 96 let“, podotkl. Čest památce příslušníkům 2. pěší divize vzdali položením květin zástupci města, spolků a zájmových organizací společně s americkými veterány. Květiny položili rovněž u nedalekého pomníku československým vojákům bojujícím na západní frontě v letech 1940 – 1945.

0