U pamětních desek na radnici ocenili odvahu vojáků

Přidal:

„Někdy se ptám, zdali bychom dnes dokázali najít takovou odvahu v případě ohrožení naší země. Milujeme ji natolik, že bychom za ni, za její svobodu přinesli i tu nejvyšší oběť? Stojíme u pamětních desek věnovaným mužům, kteří tak učinili. A proto na ně vzpomínáme. Pro mě je velkou ctí jim zde projevit uznání. Díky nim si připomínáme, že někdy mohou přijít chvíle, kdy je takové nasazení nezbytné. Nezbytné pro uhájení našich hodnot, naší svobody.  V Evropě prožíváme dlouhá desetiletí míru, ale existuje dnes tolik nejistoty, tolik nejrůznějších nebezpečí, jež jsme si ještě před několika lety neuměli ani představit. A to s sebou nese i tyto pro nás tak palčivé otázky a zároveň nutnost na ně hledat odpovědi,“ zaznělo dnes na plzeňské radnici při vzpomínkovém aktu u pamětních desek Bratrstva 17. praporu belgických střelců a 16. obrněné divize americké armády v proslovu náměstkyně primátora Evy Herinkové.  Setkání se vedle dalších zástupců města, belgických a amerických válečných veteránů zúčastnil velvyslanec Belgického království  Gregoir Vardakis, chargé d´affaires Velvyslanectví Spojených států amerických Kelly Adams-Smith, která mj. prohlásila: „Jsou-li naše klíčové hodnoty v sázce, musíme je chránit, bojovat za ně bez ohledu na to, kde, a bez ohledu na to, za jakou cenu. Historie nás učí, že pokud se schováváte a neděláte nic, hrozba si vás určitě najde. Silnější jsme společně s našimi spojenci.“

   

 

 

 

0