Slavnosti svobody se prezentují na trase z Normandie do Plzně

Přidal:

Zástupci týmu Slavností svobody připravili v roce 75. výročí vylodění spojenců v Normandii kampaň, která představuje plzeňské oslavy osvobození v 16 muzeích a informačních centrech na trase z Normandie až do Plzně. V průběhu letošního jara se s informacemi o slavnostech seznámí tisíce návštěvníků muzeí na plážích Utah a Omaha, městech Saint Mere Eglise, Carentan nebo Arromanches a celé řadě dalších míst. Oslavy vylodění v Normandii jsou několikadenní, každé město k nim přistupuje po svém. Na pláži Utah vyvrcholí 6. června 2019.
„V muzeích jsou instalovány reklamní stojany, které zvou na Slavnosti svobody do Plzně. S touto formou kampaně má město pozitivní zkušenosti již z roku 2014. Kampaň cílí jak na turisty, kteří se zajímají o dějiny druhé světové války, tak na návštěvníky, kteří se tradičně výročních oslav vylodění v Normandii zúčastňují. Muzea a také červnové oslavy navštíví miliony zájemců. Přínosem je, že se touto cestou o Plzni dozvídají i rodiny amerických veteránů, které v hojném počtu navštěvují památná místa v Normandii,“ vysvětlila Jana Komišová, vedoucí Odboru prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně.
„Na seznamu partnerských míst, kde se prezentují plzeňské Slavnosti svobody, jsou města spojená s bitvou v Ardenách, Bastogne (Belgie), Diekirch a Ettelbruck (Lucembursko). Využili jsme pobytu v těchto místech a zastavili se na americkém vojenském hřbitově v lucemburském Hammu, abychom za celou Plzeň uctili u hrobu generála Pattona jeho památku. Naše kampaň kopíruje trasu postupu spojeneckých armád,“ uvedla za organizační tým Slavností svobody Denisa Krylová.
„Usilujeme nejen o přízeň dalších turistů, ale i o mezinárodní spolupráci a partnerství. Na trase z Normandie až do Plzně spolupracujeme nejen s muzei, ale i s městy a obcemi Sainte-Mère-Église, Sainte-Marie-du-Mont, Arromanches či Carentan, které jsou spojeny s prvními operacemi spojenců na území Francie. Starostové některých měst a muzeí již navštívili Slavnosti svobody v Plzni a chystají se opět přijet v příštím roce, kdy si připomeneme 75. výročí osvobození,“ doplnil Jan Engler za organizační tým Slavností svobody.
„Letos, v roce 75. výročí zahájení operací na západní frontě, chce město Plzeň vzdát poctu Československé samostatné obrněné brigádě. V místě bývalého vojenského přístavu Mulberry v Arromanches připravujeme spolu s Muzeem vylodění (Musée du Debárquement) umístění pamětní desky této samostatné obrněné brigádě, která byla součástí britských vojsk v rámci spojeneckých armád a zasloužila se o obléhání města Dunquerque,“ prozradila Jana Komišová.
Plzeň je rovněž od roku 2018 součástí mezinárodní sítě Liberation Route Europe, která sdružuje místa spojená s historií druhé světové války a díky zapojení Plzně se Česká republika stala devátou zemí této mezinárodní vzpomínkové sítě.
zdroj: www.plzen.eu

0