Slavnosti svobody hostili konferenci na téma Paměťový turismus

Přidal:

Tři měsíce po vstupu do mezinárodní nadace Liberation Route Europe (LRE), která spojuje hlavní regiony podél postupu západních spojenců za II. světové války, se Plzeň stala pořadatelem konference Paměťový turismus a jeho marketingová podpora. Smyslem setkání zástupců měst a obcí Plzeňského kraje, muzeí z Normandie, Belgie a Lucemburska bylo seznámit se s aktivitami jednotlivých subjektů a možnostmi, jak mladým generacím předávat informace a vzpomínky na válečné konflikty 20. století.
„Dnes jsme se tu sešli proto, abychom od vás získali podněty a zkušenosti, abychom náš program i případně vylepšili a vydali se novým směrem. Chceme, aby se naše Slavnosti svobody staly jednou z největších oslav konce druhé světové války v celé Evropě, a myslím si, že k tomu máme velmi dobře nakročeno,“ přivítal účastníky konference primátor města Plzně Martin Zrzavecký.
Martin Baxa, náměstek primátora, ve svém proslovu uvedl, že plzeňské Slavnosti svobody se blíží do takzvané „postveteránské“ éry. „Oslavy osvobození budou mít i nadále rozměr ceremoniální a emocionální, unikátnost akce je ale třeba využít i z pohledu turistiky. Stejně tak by se oslavy měly stát klíčovou akcí nejen západočeské metropole, ale i dalších měst Plzeňského kraje,“ nastínil možnou cestu programové náplně koncepce Slavností svobody.
Inspirací pro Plzeň může být paměťový turismus v Normandii, který má smělé cíle na období dalších pěti let: přizpůsobit paměťovou nabídku novým očekáváním návštěvníků, zvyšovat turistickou atraktivitu destinace, populaci vzdělávat lepší srozumitelností prezentovaných historických událostí a posílit pozici Normandie jako destinace, která je nositelkou mírových hodnot, svobody a usmíření.

0