Plzeň zaslala zdravici současným příslušníkům 2. pěší divize do Jižní Koreje

Přidal:

Ve středu 8. května se na jihokorejské základně současné 2nd Infantry Division uskutečnila slavnost, při které byl odhalen památník míst, kde divize historicky působila. Primátor města Plzně Martin Baxa byl jejím velitelstvím požádán o to, zda by mohl zaslat zdravici z města, jež bylo divizí osvobozeno. Učinil tak přímo v táboře 2. pěší divize během Slavností svobody. Audioúryvek se zdravicí je umístěn na facebookovém profilu divize. „Mám z toho velkou radost a jsme tím všichni poctěni,“ uvedl primátor Baxa.

Obsah zdravice:

Obdržel jsem moc zajímavou nabídku, abych se za naše město připojil k přípravě památníku, který chystá armáda Spojených států amerických a také 2. pěší divize v Jižní Koreji. Vybrali jsme si proto ideální okamžik. Je pátého května a v našem městě, v městě Plzni probíhají oslavy osvobození americkou armádou. A právě 2. pěší divize byla ta, která nám společně s dalšími divizemi Pattonovy armády v květnu 1945 přinesla svobodu. Vedle mě stojí pan Daniel Malý, představitel klubu vojenské historie, který právě 2. pěší divizi připomíná. Můžete to vidět na jeho uniformě i na jeho znaku. Nacházíme se v táboře, kde si návštěvníci našich slavností mohou připomenout, jak tady příslušníci 2. pěší divize v květnu 1945 žili. A co je nejúžasnější dnes, v květnu 2019, že sem přijeli tři autentičtí veteráni, tři příslušníci 2. pěší divize, kteří nás v květnu 1945 osvobodili. Jsou to pánové Earl Ingram, James Duncan a Herman Geist. My se tady přímo můžeme setkávat s Američany, kteří nám v barvách druhé pěší divize v květnu 1945, přinesli svobodu. Naše město je vojákům armády Spojených států amerických velmi vděčné za to, že nám v květnu 1945 přinesli svobodu a že 30 let si svobodně můžeme tuto událost připomínat. Chceme vám v Jižní Koreji říci, že tuto vděčnost přenášíme na velkou dálku i vám, současným příslušníkům 2. pěší divize. Věřte nám, že je to úzké pouto, které spojuje město Plzeň a Českou republiku s vámi v Jižní Koreji a se Spojenými státy americkými dohromady. Chceme vám také říci, že i v budoucnosti si budeme tuto důležitou událost připomínat. Druhá divize bude navždy zapsána v historii našeho města. Děkuji za příležitost propojit současné město Plzeň se současnou 2. pěší divizí armády USA.
Přeji vám, aby se jak vaše slavnost, tak samotný památník podařil a chtěl bych na závěr velice poděkovat těmto mužům, jako je Daniel Malý a jeho přátelé, kteří nám zpřítomňují, že 2. pěší divize naše město v roce 1945 osvobodila. Děkujeme.

Odkaz na facebookový provil 2nd Infantry Division: https://www.facebook.com/2IDKorea/videos/2844958965544640/?v=2844958965544640

0