Památník Díky, Ameriko! byl znovu slavnostně odhalen

Přidal:

Slavnostní odhalení nových žulových pylonů památníku Díky, Ameriko! se uskutečnilo ve čtvrtek 3. května v podvečer za účasti amerických a belgických veteránů, kteří přes 73 lety osvobozovali Plzeň. Oba pylony nechalo město odstranit v dubnu 2016 z důvodu špatného stavebně-technického stavu, kdy se v kvádrech objevily praskliny a hrozilo jejich zřícení.
„Památník Díky, Ameriko! pro nás představuje symbol svobody, smysl demokratického světa a hodnot, které jsou pro naši civilizaci společné. O to významnější je jeho znovuodhalení v roce, kdy si připomínáme 100 let vzniku naší republiky,“ řekl při slavnostním aktu technický náměstek primátora Pavel Šindelář. Podle jeho slov jde především o vyjádření poděkování všem těm, kteří se v roce 1945 zasloužili o osvobození města Plzně od nacistického Německa. „Všem, kteří kvůli svobodě Plzeňanů urazili mnohem více kilometrů než tato žula,“ doplnil Pavel Šindelář.
Jedním ze sedmi veteránů, který odhalení obnoveného památníku přihlížel, byl třiadevadesátiletý George Thompson, bývalý příslušník 16. obrněné divize. „Jsem šťastný, že jste ho obnovili. Měl jsem strach, že ho už znovu nepostavíte,“ prohlásil po slavnostním odhalení.
„ Pevně věřím, že tyto kameny vydrží po staletí,“ uvedl primátor města Martin Zrzavecký.
Odhalení se zúčastnil americký velvyslanec J. E. Stephen B. King, členové vedení města, zástupci Plzeňského kraje a další významní hosté.
Památník Díky, Ameriko! na křižovatce ulic Klatovská – Americká byl vybudován v letech 1994–1995 a slavnostně byl odhalen při květnových oslavách 50. výročí osvobození města Plzně americkou armádou. Tvoří jej zpevněná plocha z kamenných žulových desek doplněná uprostřed bílou pěticípou hvězdou s reliéfem. Hlavní dominantu památníku tvoří dva žulové pylony, na které navazuje vyrovnávací kamenné schodiště.

zdroj: wwww.plzen.eu
foto: Martin Pecuch

0