Na náměstí Míru se vzpomínalo na padlé hrdiny

Přidal:

U památníků na náměstí Míru se ve čtvrtek 3. května sešli Plzeňané, aby uctili památku bojovníků a obětí válek a rovněž padlých československých a spojeneckých letců.
První náměstek primátora Martin Baxa ve svém proslovu připomněl hrůznou bilanci obětí dvou nejhrůznějších válečných konfliktů, jež zasáhly celý svět a zásadně jej ovlivnily. V loňském roce při pietním shromáždění upozornil na hrdinství a oběti spojené s operací Anthropoid, letos zmínil výročí povstání varšavského ghetta: „Před II. světovou válkou byla Varšava se svými 375 tisíci židovskými obyvateli po New Yorku druhým největším židovským centrem na světě. Židé ve Varšavě tvořili téměř 30 procent obyvatelstva. Po okupaci Polska zde v roce 1940 nacisté zřídili tzv. varšavské ghetto a všichni varšavští Židé se museli tísnit na méně než třech procentech rozlohy města.“
Přeplněnost ghetta, nedostatek potravin a především transporty do vyhlazovacího tábora Treblinka způsobily, že za dva roky v ghettu zbylo všeho všudy 60 tisíc osob. V lednu 1943 byly znovu zahájeny deportace a 19. dubna 1943 začali nacisté s násilnou likvidací ghetta. Jeho obyvatelé se však, byť s minimální výzbrojí a bez naděje na pomoc zvenčí, houževnatě bránili a bojovali do posledního dechu. Povstání bylo nakonec kvůli obrovské přesile po měsíci bojů rozdrceno a naprostá většina zbylých Židů byla zavražděna.
Na závěr Martin Baxa uvedl: „To, že se u Památníku bojovníků a obětí válek každým rokem scházíme, vypovídá, že si toto nebezpečí uvědomujeme. Že zkušenost, kterou jsme učinili s II. světovou válkou a holocaustem, je natolik tvrdým ponaučením, že opakování podobných hrůz již nedopustíme. Věřím tomu. Věřím tomu ve jménu dobrého, co je v člověku. Nezapomněli jsme a nezapomeneme.“

zdroj: www.plzen.eu
autor fotografií: Roman Muchka

0