Na náměstí Míru se vzpomínalo na bojovníky a oběti válek a padlé československé a spojenecké letce

Přidal:

Na náměstí Míru uctili památku bojovníků a obětí válek a také padlých československých a spojeneckých letců představitelé města a kraje, hosté a desítky Plzeňanů. Položením květiny se připojili i přítomní američtí veteráni.

„Nikdy ve své historii nepoznalo lidstvo tak ničivé konflikty, jakými byly obě světové války. Čas neúprosně běží a čím dál více nás vzdaluje od těchto neblahých událostí. A zároveň je čas i milosrdný, protože postupně ztišuje všechny bolesti, které tyto války přinesly. Ale i když tato bolest mizí, neznamená to, že bychom měli zapomínat,“ uvedl ve svém proslovu primátor Martin Baxa.
Připomněl, že památník, jehož základní kámen byl položen v roce 1947 na základě iniciativy Svazu osvobozených politických vězňů a po mnoha úpravách, byl do dnešní podoby dobudován až v roce 2015. „Tento památník je však věnován i bojovníkům za základní lidské právo, právo na svobodu, které nám bylo kupříkladu za okupace tak nemilosrdně upřeno. Je věnován všem těm, kteří neváhali zapřít svůj strach a ve jménu svobody vzali obrazně i doslova řečeno do rukou pušku. Mnozí z nich se konce válek nedožili, ale i díky jim se zlu nakonec zvítězit nepodařilo,“ upozornil.
V závěru primátor poukázal na roli příslušníků československých legií, jejichž boj na území Ruska, Francie a Itálie napomohl vzniku Československa, a příslušníky druhého československého odboje, kteří statečně bojovali proti nacistické okupaci, ať již to byli parašutisté, kteří například provedli úspěšnou vojenskou operaci proti Reinhardtu Heydrichovi, a mnoho těch, kteří jim pomáhali, naši vojáci, ať již ze západní či východní fronty, a další, kteří neváhali nasadit své vlastní životy pro naši svobodu.
Památník je věnován i plzeňským odbojářům, kteří v květnových dnech roku 1945 pomáhali spojeneckým vojskům při osvobozování našeho města. Třicet z nich přineslo oběť nejvyšší – svůj život.

0