Město Plzeň se připojilo k Liberation Route Europe

Přidal:

Plzeň, 5. února 2018

Město Plzeň se připojilo k Liberation Route Europe

Česká republika se stává devátou zemí mezinárodní vzpomínkové sítě

Dnešním oficiálním podpisem, se město Plzeň stává novým členem Liberation Route Europe. Připojením Plzně se Česká republika zapojuje jako devátá země do mezinárodní vzpomínkové sítě, jejímž cílem je udržovat vzpomínku na 2. světovou válku na živu.
Spolupráce mezi Plzní a Liberation Route Europe byla podepsána ředitelem nadace Liberation Route Europe panem Rémi Praudem a primátorem města Plzně panem Martinem Zrzaveckým. „ Je to pro nás čest, podepsat tuto dohodu“, uvedl Praud. „ Neumožní nám to jen získat více informací o osvobození Plzně armádou generála Pattona, ale i podpořit Patton Memorial Pilsen a místní památky a pomníky ve vztahu k zahraničním návštěvníkům. Těšíme se, že městu pomůžeme s podporou každoročních Slavností svobody“

O Liberation Route Europe

Liberation Route Europe (LRE) je mezinárodní vzpomínková síť spojující hlavní regiony podél trasy postupu západních spojenců v letech 1944-1945. Od jižní Anglie po Francii, belgické Ardeny, Lucembursko, Holandsko a Německo, až po polský Gdaňsk S rozvojem svých mezinárodních aktivit, rozšířila LRE v loňském roce své působnost i do Itálie – na jižní cestu.

Připojením Plzně se Česká republika stává devátou zemí mezinárodní vzpomínkové sítě. Cílem Liberation Route Europe je mezinárodní dialog založený na komplexním studiu odkazu 2. světové války z multidisciplinárního pohledu. Jejím cílem je snoubit historii s inovativními a udržitelnými turistickými produkty, a to ve spolupráci s mezinárodními partnery.

http:// www.liberationroute.com

0