Držitelkou stipendia generála G. S. Pattona je Barbora Lavičková

Přidal:

Barbora Lavičková, absolventka Vyšší odborné školy zdravotnické v Plzni, je držitelkou Čestného stipendia generála George S. Pattona každoročně udělované Nadací Briana LaVioletta. Medaili cti, která je spojené s finanční částkou ve výši jednoho tisíce dolarů, v sobotu 5. května na plzeňském náměstí převzala z rukou vnuka generála Pattona George Patton Waterse. Slavnostnímu aktu přihlíželi američtí, belgičtí i čeští váleční veteráni.
Myšlenka udělovat Čestného stipendium generála G. S. Pattona vznikla v roce 2010 jako reakce zahraničních hostů na to, jak se od roku 1990 připomíná úloha amerických válečných veteránů při osvobozování Plzně v květnu 1945. Nadace Briana LaVioletta ji poskytuje mladým lidem, kteří se po absolvování střední školy chystají vstoupit do armády nebo kterékoli oblasti bezpečnostních složek nebo veřejně prospěšné činnosti.
„Služba veřejnosti je pro svět stěžejní. Nezáleží, jak moc pomůžeme, důležité je, že alespoň nějak přispějeme k lepšímu světu,“ reagovala na ocenění Barbora Lavičková. Při studiu střední školy se dobrovolně věnovala seniorům. Trávila s nimi volný čas, nakupovala. Doučovala také děti ze sociálně znevýhodněných rodin, bezdomovcům pomáhala vracet se do běžného života.
„Chtěl bych poděkovat Nadaci Briana LaVioletta za podporu mladých lidí z Plzně, kteří se rozhodli dobrovolně pomáhat společnosti,“ uvedl první náměstek primátora Martin Baxa.
Doug La Viollete, zakladatel nadace ve svém vystoupení zmínil: „Jedno z největších privilegií, kterých se mi v mém životě dostalo, je udílení stipendia generála Pattona. S velkou pokorou bych chtěl poděkovat mužům, kteří osvobodili Plzeň. Říká se, že tito muži pochází z největší generace. Děkuji vám, že si je připomínáte. Stipendiem chceme oceňovat příští generace. Hodnoty, které zosobňoval generál Patton, mohou změnit svět k lepšímu. Děkuji Plzeňanům, že svět k lepšímu mění.“
Stipendium je jedním z mnoha čestných stipendií každoročně udělovaných Nadací Briana LaVioletta. Od roku 1992, kdy byla založena, již udělila více než 500 stipendií, a to nejen ve Spojených státech amerických, ale i v Jihoafrické republice a Polsku.

zdroj: www.plzen.eu

0